Kontakt: info@avljudobild.se

Radions utveckling


De första lyckade försöken att använda radiovågor som kommunikationsmedel handlade om radiotelegrafi, alltså trådlösa telegrafsystem. Dessa innebar en stor praktisk förbättring inom många områden, men det gick inte att sända ut ljud på detta sätt.


Enligt vissa skedde den första radiosändningen på julafton 1906, och gjordes av den kanadensiske uppfinnaren Reginald Fessenden. Det är dock många som ifrågasätter att detta experiment över huvud taget ägde rum. I början var många uppfinnare framför allt intresserade av att skapa system för kommunikation mellan två personer, ungefär som i en telefon. Det fanns dock de som istället var intresserade av att skapa ett system för att sända musik, nyheter och annat till en större publik. Fysikern Charles Herrold sände ljud via radiovågor 1910, och hans radiosändningar utvecklades till nyhetsstationen KCBS, som sänder än idag.


Under de kommande decennierna gick utvecklingen snabbt, och radiostationer ploppade upp som svampar ur jorden i USA, Nederländerna och Argentina. I USA började man även tidigt att sända radio från universitet och andra lärosäten. Dels gjordes detta för att kunna erbjuda en form av distansundervisning, dels var det starten för studentradion.


Radions genombrott


Till en början fick den som ville lyssna på radio bygga sin egen mottagare. Vanligast var s.k. kristallmottagare. Ljudkvaliteten och –styrkan var inte mycket att skryta med för en modern lyssnare, däremot fick mottagaren all den energi som behövdes via antennen. Av denna anledning finns det entusiaster som bygger kristallmottagare än idag. Det är bl.a. vanligt inom den amerikanska scoutrörelsen.


Det stora genombrottet för radioapparater i handeln kom med vakuumrören. Nu blev det möjligt att konstruera radioapparater som var estetiskt tilltalande, och allt fler tillverkare gav sig in på marknaden. Det var vid denna tid som danska Bang & Olufsen startade sin tillverkning.


Idag sänds allt mer av radion digitalt. Det rör sig antingen om digitala radiosignaler, som fångas upp av en speciell mottagare – s.k. DAB-radio – eller om radioutsändningar på nätet. Dessa har för det mesta inget med den traditionella radiotekniken att göra.