Kontakt: info@avljudobild.se

Inspelat ljud

Ljud är vågor i luften, och dessa vågor kan sätta ett membran i rörelse. Detta är en grundläggande princip bakom alla tekniker för inspelning av ljud. Om man kan få ett membran att röra sig på samma sätt som när ljudet spelades in kan man återskapa det ursprungliga ljudet. Under 1800-talet gjordes många viktiga upptäckter inom detta område, som ledde fram till våra dagars teknik för att ta del av tal och ljud från en plats till en annan.Musik som når ett öra

De första apparaterna som fungerade enligt denna princip kunde endast rita upp ett diagram över ljudet, och man kunde sedan studera ljudet i vetenskapligt syfte. Membranets vibrationer fick en griffel att röra sig, och griffeln skrapade upp ett spår på en pappersrulle täckt av sot. Om man kunde skapa djupare, mer permanenta spår skulle man sedan kunna köra processen baklänges, och spela upp de inspelade ljuden. 1887 lyckades man med detta, genom att etsa ett uppritat spår på en metallskiva, som sedan kunde spelas upp för att återskapa det inspelade ljudet.

Samma princip överallt

På olika sätt är det denna princip som är grunden för alla ljudmedier som finns idag, från LP till MP3. De första skivorna som fanns att köpa var gjorda av vaxer som bl.a. shellack. Idag omvandlar inspelningsutrustningen ljudvågor till ettor och nollor, och i uppspelningsutrustningen omvandlas dessa ettor och nollor till vibrationer i högtalarens membran. En stor fördel med den digitala tekniken är att man kan göra hur många kopior som helst utan att kvaliteten försämras. Samtidigt hävdar många att det inte finns samma klang i digitala inspelningar som är analoga. Därför har LP-skivan inte försvunnit helt, trots att man tack vare Spotify kan få tillgång till mer musik än vad som någonsin tidigare varit möjligt. Den som verkligen är musikintresserad vill därför kunna spela upp så många format som möjligt, från analogt till digitalt. Det händer fortfarande att något bara släpps på sjutumssingel, men en låt kan lika gärna endast finnas tillgänglig som MP3 eller strömmad musikfil.