Kontakt: info@avljudobild.se

TV

Skotten John Baird lyckades på 1920-talet sända rörliga silhuetter och svartvita bilder genom en kombination av optik, mekanik och elektronik. Baird lyckades även skapa en form av inspelning av rörliga bilder, alltså den första videon. Med hjälp av digital teknik lyckades man på 90-talet avkoda dessa inspelningar, som lagrats på vaxskivor, till en form av primitiva ”filmer”.

Gammal tvNästa stora steg togs 1927 av amerikanen Philo Farnsworth, som lyckades skapa ett helt elektroniskt system för att både omvandla en bild till elektriska signaler, och för att sedan återskapa bilden utifrån dessa signaler. Trots att detta var av avgörande betydelse för utvecklingen av tv-mediet så blev Farnsworth knappast förmögen på sin uppfinning.

De första reguljära tv-sändningarna sändes från Berlin år 1935. Året därpå sändes olympiaden i denna stad via tv-kablar till andra tyska städer, så att publiken där kunde se tävlingarna i realtid. Samma år startade brittiska BBC sina reguljära tv-sändningar från London.

Det dröjde dock innan tv-mediet slog igenom hos allmänheten, och anledningen till detta var andra världskrigets utbrott, som gjorde att det inte fanns resurser för tillverkning av tv-apparater. De första kommersiella tv-kanalerna började sändas i USA 1948, och under 50-talet blev mediet en av de viktigaste kanalerna för att nå ut till allmänheten på den amerikanska kontinenten.

TV idag

Idag går det knappast att överskatta den rörliga bildens betydelse inom kommunikation, marknadsföring och mycket annat. Samtidigt tittar människor allt mindre på konventionell tv. Vad om helst kan tjänstgöra som ett medium för att ta till sig, och skapa egna, rörliga bilder: en dator, en telefon eller en surfplatta. Tv har blivit en så integrerad del av våra liv att vi inte tänker på det längre, och allt färre bryr sig om skiljelinjen mellan kommersiellt innehåll, public service och klipp som skapats av glada amatörer. Samtidigt går det bättre än på länge för de tv-bolag som klarat av att anpassa sig till den nya tidens tv-tittande.